tel: + 381 (32) 365 033

e-mail: office@metallpunkt.rs

srb eng
Tehnicki gasovi

Tehnički gasovi

Tehničke gasove prodajemo kao distributeri firme SOL Srl iz Italije. Imamo lager i dnevnu isporuku na adresu kupca na teritoriji naše opštine.

Sve podatke možete pogledati na strani proizvodjača www.solgroup.com.


* Količina gasa u boci ( kg ) - punjenje 200 bara - nezapaljivi gasovi:

VRSTA GASA ZAPREMINA PUNE BOCE ( l )                
  50 40 35 30 25 20 15 10 5
Kiseonik - O2 14.5 11.5              
Argon - Ar 18.0 14.5              
Argon - ext. 18.0 14.5              
MIX 80-20 ( Ar-CO2) 19.0 16.0              
MIX 82-18 ( Ar-CO2) 19.0 16.0              
MIX 97,5-2,5 ( Ar-CO2) 19.0 16.0              
MIX 98-2 ( Ar-CO2) 19.0 16.0              
MIX 92-8 ( Ar-CO2) 19.0 16.0              
MIX 98-2 ( Ar-O2) 19.0 16.0              
Azot - N2 12.5 10.0              
Azot -ext. 12.5 10.0              
Helijum 3,0 ( mc ) 10.0 8.0       4.0      
Helijum 5,6 ( mc ) 10.0 8.0       4.0      
Azot suboksid - N20                

* Količina gasa u boci ( kg ) - zapaljivi gasovi:

VRSTA GASA ZAPREMINA PUNE BOCE ( l )                
  50 40 35 30 25 20 15 10 5
Acetilen - C2H2   6.0              
Vodonik - H2   0.464              
Amonijak - NH3   20.0              
MIX 95-5 ( N2-H2 ) 14.5 12.0              
MIX 92,5-7,5 ( Ar-H2 )                  
TNG     35.0         10.0  
Vazduh 10.0 8.0            

* Količina gasa u boci ( kg ) - punjenje nebitno bara - nezapaljivi gasovi - letnje punjenje:

VRSTA GASA ZAPREMINA PUNE BOCE ( l )                
  50 40 35 30 25 20 15 10 5
Ugljen-dioksid CO2 30.0 25.0